Bruker- og pårørendetilbakemelding

Å systematisk hente inn tilbakemeldinger fra brukerne og pårørende er viktig for å sikre kvalitet i tjenestetilbudene. 

Tiltak og eksempler:

Sentrene bør spre kunnskap om hvor viktig systematisk innhenting av tilbakemeldinger fra brukere og pårørende er og bidra til at dette implementeres i kommunale tjenester. 

Dette kalles feedbackinformerte tjenester og bygger på ideen om å endre og tilpasse tjenestene i tråd med tilbakemeldingene som er gitt. Her får man muligheten til å forbedre tjenestene med grunnlag i gode erfaringer. Feedbackinformerte verktøy er en fin måte å systematisk sikre at aktive brukere av tjenesten får medvirke til egen oppfølgning. Det finnes mange ulike tilbakemeldingsverktøy.

Både Helsedirektoratets veileder Sammen om mestring og Regjeringens strategi for god psykisk helse, Mestre hele livet anbefaler Klient og resultatstyrt praksis (KOR), også kjent som PCOMS og FIT

Det norske tilbakemeldingsprogrammet NORSE Feedback er et aktivt lærende elektronisk selvrapporteringssystem der pasienter melder fra om hvordan de opplever behandlingen de får innen psykisk helsevern. Verktøyet blir brukt til å tilpasse behandlingen og som samhandlingsverktøy.

→ Ler mer om feedbackinformerte tjenester på NAPHA her 
→ Les om Kristiansand kommunes erfaringer fra implementering av FIT/KOR her
→ Les om FIT-læringsnettverk her
→Les mer om det Norske tilbakemeldingsprogrammet NORSE her 
Det er viktig at kompetansesentrene oppfordrer til og bistår tjenestene i å etablere systemer for innhenting av pasient-, bruker– og pårørendeerfaringer. 

Veilederen Sammen om mestring anbefaler å gjennomføre brukerundersøkelser. 

Brukermiljøer i Trøndelag har utviklet en svært anbefalt metode kalt Bruker spør bruker. Det finnes også en veileder for brukerundersøkelser innen psykisk helse og rus utviklet av KS som kan være nyttig.

Les mer om disse her:

→”Bruker spør Bruker”
→Brukerundersøkelse KS 

Flere brukere og pårørende har skrevet artikler som kan være fine å videreformidle til kommunale tjenester.

→ Erfaringskompetanse.no har en samling med artikler skrevet av brukere og pårørende
→ NAPHA sin brukerblogg
Når du skal involvere brukere i ditt kompetansesenter:
Skroll til toppen