1. Forside
  2. /
  3. Når senteret hjelpe tjenestene med involvering

Bruker- og pårørendeinvolvering

Fire ting som kan gjøres for å skape god bruker- og pårørendeinvolvering

Bruker- og pårørendetilbakemelding

Tre ting som kan gjøres for å sikre god bruker- og pårørendetilbakemelding

Brukeransettelse

To ting som synliggjør nytten ved brukeransettelse

Bruker- og pårørendestyrking

Seks ting som viser hvordan bruker- og pårørendestyrking kan gjøres