Brukeransettelse

Det er gode erfaringer knyttet til å ansette personer med erfaringskompetanse og det bør dras nytte av i alle tjenester knyttet til rus og psykisk helse.

Kompetansesentrene bør spille en viktig rolle i å øke bruken av erfaringskonsulenter, samt sørge for hensiktsmessig ansettelse.

Tiltak og eksempler:

Kompetansesentrene bør strebe etter å både vise og understreke nytteverdien av brukeransettelser.

Noen eksempler:

  • Mer treffsikre tjenester
  • Økonomiske gevinster som et resultat av mer treffsikre tjenester
  • Nytteverdi for enkeltbrukere i sin recoveryprosess
 
→ Se erfaringskonsulent-brosjyren her
→ Se bok om brukeres opplevelse med erfaringskonsulenter
→ Les «Forskeren forklarer: betydningen av å høre andres bedringshistorier» her 
→ Se rapporten «Det er litt som et eget språk»
Å ansette personer som er eller har vært brukere, er ikke en brukeransettelse i seg selv.

For at en ansettelse skal kalles en brukeransettelse må det stilles krav om at brukererfaringene er nødvendige for å utføre formålet og oppgavene med stillingen. Viktige aspekter å avklare før en brukeransettelse er blant annet:

  • Forankring i ledelsen
  • Tydelig formål og målsetning med stillingen, for eksempel på hvilket nivå i organisasjonen skal erfaringskonsulenten primært jobbe? Direkte arbeid med aktive brukere av tjenesten, med prosjektutvikling og tjenesteutvikling, eller begge?
  • Avklare plassering i organisasjonen og tilrettelegge for veiledning av erfaringskonsulenten.
  • Avklare forventninger mellom erfaringskonsulent, kolleger, arbeidsgiver, brukerutvalg og brukerorganisasjoner.
 
→ Se Helsedirektoratets «Medarbeider med brukererfaring, en ressurs»
→ Last ned gratid PDF-versjon av den nyttige boken “Brukeransettelser – en håndbok for virksomheter som ønsker å ansette personer med egenerfaringer innen psykisk helse og rus” her
Recovery College stammer fra Storbritannia og er et konsept hvor personer med psykiske helseutfordringer og fagfolk former kursene sammen.

Målgruppen er både brukere og fagfolk, hvor målet for fagfolk er at de kan styrke sine ferdigheter i å støtte andres recoveryprosesser.  Kursene arrangeres gjerne som et studietilbud som går over tid. Studietilbudet må være recovery-orientert og gi håp, kontroll og muligheter for den enkelte.

Planlegging av kurs og gjennomføring av undervisning skal gjøres i et likeverdig samarbeid mellom fagpersoner og personer med erfaringskompetanse.

→ Se hvordan recoverycollege fungerte på Jæren her
→ Se første dag på recoverycollege i Bergen her 
Det fremkommer i en norsk studie at arbeidet som erfaringsmedarbeider kan oppleves som utydelig med tanke på innhold, rammer og forventninger knyttet til rollen og bruken av erfaringskunnskap.

Kompetansetjenestene bør bidra til at ansettelse av erfaringskonsulenter gjennomføres på en hensiktsmessig og ivaretakende måte. Dette gjelder også når en enten selv ber, eller oppmuntrer kommunale tjenester til å be brukere eller erfaringskonsulenter om å bidra på konferanser, i brukerråd og lignende.

Kompetansesentrene bør være bevisste på hva de ber erfaringskonsulenter om å forelese om på konferanser og lignende, og bidra til å sikre at erfaringskonsulenter ikke opplever at det er forventet at de skal utlevere seg selv og sin historie. Et hensiktsmessig fokus kan være personens tilfriskningsprosess og hvordan denne kan brukes i hans/hennes videre arbeid. 

→ Les innlegg fra erfaringskonsulent Anne Eriksen Hammer : «Angrer på at hun har delt sin historie fra scenen» 
→ Les innlegget “Om å dele egne erfaringer med psykiske helseproblemer” av psykiater Anne Kristine Bergem

Kompetansesentrene har mulighet til å bidra til gode og ryddige prosesser ved brukeransettelser, samt ved bidrag på konferanser og deltakelse i brukerråd/utvalg, eksempelvis gjennom å:

→ Gjør kommunale tjenester kjent med håndboken «Brukeransettelser- håndbok for virksomheter som ønsker å ansette personer med egenerfaringer innen psykisk helse og rus (last ned her)

→ Sikre korrekt honorar ved deltakelse i brukerutvalg og bidrag på konferanser eller lignende

Kompetansesentrene bør være bevisste på hva vi ber erfaringskonsulenter om å forelese om på konferanser og lignende, og bidra til å sikre at erfaringskonsulenter ikke opplever at det er forventet at de skal utlevere seg selv og sin historie.

Når du skal involvere brukere i ditt kompetansesenter:
Skroll til toppen