1. Forside
  2. /
  3. Kompetansesenterforum vest

Kompetansesenterforum vest​

Et forum for utveksling av kunnskap, erfaringer og samordning av strategier i arbeidet mot kommuner, helseforetak, BUFetat.

Hovedmålet for kompetansesenterforumet er å gjøre sentrene sine tjenester mest mulig koordinert og dermed bidra til at sentrene sine tjenester blir mer tydeleg og bedre kjent i region vest sine kommuner og i alle aktuelle tenester. 

Kompetansesenter rus​

KoRus Stavanger skal sikre ivaretakelse, oppbygging og formidling av rusfaglig kompetanse og gjennom dette bidra til å oppfylle nasjonale mål på rusfeltet.

Senterets hovedmålgruppe er ansatte i kommuner og spesialist-helsetjenester i Rogaland fylke.

Kompetansesenter rus​

KoRus Bergen bistår kommuner og spesialisthelsetjenesten i Vestland fylke med kompetanse, organisering og kvalitetsutvikling av rusfaglige tjenester og tiltak. Vår rolle er å styrke praksisfeltet innen folkehelsearbeid /rusmiddelforebygging, tidlig innsats og rusbehandling.
Samfunnsoppdraget er å sikre ivaretakelse, oppbygging og formidling av rusfaglig kompetanse, og gjennom dette bidra til å oppfylle nasjonale mål på rusfeltet.

Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid

NAPHA er et nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid for voksne i kommunene. Vi er en avdeling i NTNU Samfunnsforskning, og jobber på oppdrag fra Helsedirektoratet.

Senteret jobber for at mennesker med psykiske og sosialt relaterte problemer over hele landet skal få hjelp og behandling fra kunnskapsbaserte og samhandlende tjenester, der de bor.

Regionalt kunnskapssenter om barn og unge - Psykisk helse og barnevern

RKBU Vest er et kunnskapssenter i forskningsselskapet NORCE. Senteret utvikler og driver forskning, utdanning, fagutvikling og kommunikasjonsarbeid om barn og unges psykiske helse og barnevern. Senterets målgrupper er fagfolk som arbeider med barn og ungdom i spesialisthelsetjenester, kommunale helsetjenester, kommunale og statlige barneverntjenester, barnehager og skoler.

Ressurssenter om vald, traumatisk stress og sjølvmordførebygging​

RVTS Vest er en samarbeidspartner­ for tjenestene i region vest innenfor selvmordsforebygging, flyktninghelse, vold og seksuelle overgrep samt kriser og psykososial beredskap.

Senteret tilbyr ulike opplæringsprogram, rådgivning, møteplass for faglig utveksling og nettressurser.

Når du skal involvere brukere i ditt kompetansesenter:

Bli-involvert.no benytter Plausible til å generere 100% anonym besøksstatistikk.

Illustrasjoner: Frida Strømme

©2023. BLI-INVOLVERT.NO

Skroll til toppen