Sentrale veiledere og føringer

Det finnes ulike veiledere og føringer som er sentrale i arbeidet med brukerinvolvering, både i kompetansesentre og i tjenestene.