Informere

Brukere og pårørende blir i liten grad  involvertgjennom å få informasjon. 

Informasjon er likevel en viktig start for videre arbeid, og en forutsetning for bruker- og pårørendeinvolvering. 

Tiltak og eksempler:

Hold senterets målgruppe oppdatert på hvordan nettopp dere jobber med bruker- og pårørendeinvolvering. Dette kan gjøres ved å vise til arbeid utført i utvalg, bruker- og pårørenderåd, med forskere, eller ved å vise til bli-involvert.no. Slik kan vi vise hvor viktig temaet bruker- og pårørendeinvolvering er, og hvordan dette foregår i praksis ved sentrene. 

Hvert år skal bruker- og pårørenderepresentantene bli informert om tilskuddsbrev fra Helsedirektoratet og Barne- ungdoms- og familiedirektoratet, samt oppgaver for forekommende år. I tilskuddsbrevene står det at brukerinvolvering er et førende prinsipp i samfunnsoppdraget. I denne sammenheng bør man derfor benytte etablerte møtearenaer med bruker- og pårørendeorganisasjoner og representanter for å gjennomgå senterets oppgaver. Benytt gjerne muligheten til å inkludere det i samarbeidsmøter, men ha en respekt for organisasjonenes kapasitet og tid.  

Inkluder bruker- og pårørendeinvolvering som eget område på nettsiden og oppdater jevnlig om involvering og medvirkning ved sentrene. 

Når du skal involvere brukere i ditt kompetansesenter:

Bli-involvert.no benytter Plausible til å generere 100% anonym besøksstatistikk.

Illustrasjoner: Frida Strømme

©2023. BLI-INVOLVERT.NO

Skroll til toppen