beslutningsskjemaet

Bli-involvert.no En Håndbok i brukermedvirkning Rutine m/beslutningsverktøy Dette er en rutine for brukerinvolvering ved kompetansesentre og når kompetansesentrene samarbeider med kommunale tjenester. Les først om bakgrunn for rutine, samt formål og oppfølging under “formål med verktøy”.  Deretter finner du selve beslutningsverktøyet nedenfor eller i sidemenyen Se flere verktøy Last ned formål med verktøy Last ned […]

verktøy

Bli-Involvert.no En Håndbok i brukerinvolvering Verktøy Her ligger flere verktøy  Beslutningsverktøy Det praktiske verktøyet for rutiner i brukerinvolvering i kompetansesentrene Recovery-satsning Guide for kartlegging av status Mandat Erfaringsforum – en naturlig del av utviklingsarbeidet ved sentrene Ordsky Starten på det hele Beslutningsverktøy Det praktiske verktøyet for rutiner i brukerinvolvering i kompetansesentrene Beslutningsverktøy Det praktiske verktøyet […]