En Håndbok i brukerinvolvering

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Hvordan ble håndboken til?

Komptansesenterforum Vest (KSFV) har i samarbeid med prosjektleder for kommuneprogrammet utviklet denne håndboken. Med utgangspunkt i “hva er merverdien ved å involvere brukere” ble disse elementene fremhevet (Se her) 

Slik var prosessen:
 • Steg 1
  Inviterte brukerorganisasjoner til et rådslag for innspill til hvordan kompetansesentrene kan jobbe med brukerinvolvering.
 • Steg 2
  Fagdag for ansatte fra alle sentrene sammen med noen brukerrepresentanter. En felles workshop hvor både representanter fra brukere og ansatte fra sentrene ga innspill. - Når fungerer brukerinvovlering på sitt beste? - Hvordan involvere brukere i de regionale kompetansesentrene? - hvordan bidra til at tjenestene involverer brukerne ?
 • Steg 3
  På nasjonale erfaringssamling 2016 for alle regionale kompetansesentre inkludert NAPHA, fikk vi gode innspill og råd om å bredde denne nasjonalt. Innspillene er inkludert i håndboken og responsen styrket ideen om en nettressurs
 • Steg 4
  Innspillene blir nå lett tilgjengelig gjennom nettressursen: - Bli-Involvert.no -
Skroll til toppen