Brukerstyrte sentre og brukerorganisasjoner

Brukerstyrte sentre og brukerorganisasjoner er sentrale samarbeidspartnere for både kompetansesentrene og kommunene.
Primærhelsemeldingen trekker frem dette «Brukere og pårørende organisasjoner er en naturlig samarbeidspartner og høringsinstans for tjenestene i det daglige rus og psykisk helsearbeidet».