1. Forside
  2. /
  3. Sama

Samarbeid med Forandringsfabrikken (RVTS Vest)

RVTS Vest har fast samarbeidsmøte med Forandringsfabrikken to ganger i halvåret.

Målet er å involvere barn tidlig ved vurdering/utarbeiding av nye prosjekt. Eksempel på samarbeid har vært planlegging og gjennomføring av Fokusveka i Tysvær 2020. 

Forandringsfabrikken er også representert i ressursgruppen læringsnettverk for barnevern i Rogaland.

Når du skal involvere brukere i ditt kompetansesenter:
Skroll til toppen