1. Forside
  2. /
  3. Videreutdanning av likemenn som støtter krigsveteraner

Videreutdanning av likemenn som støtter krigsveteraner (RVTS Vest)

RVTS Vest har utviklet en videreutdanning i samarbeid med erfarne likemenn og krigsveteraner, hvor fokus er på likemannen som ressursperson.

Målgruppe: Personer som driver likemannsarbeid blant krigsveteraner.

Målet er å bidra til ytterligere kvalitet på arbeidet, i tillegg til å motvirke retraumatisering og slitasje på dere som hjelpere.

Hensikten er å videreføre og utdype den handlingskompetansen man allerede innehar.

Tilbudet er utviklet i samarbeid med erfarne likemenn og veteraner, der vi vil ha fokus på likemannen som ressursperson.

Likemannsinnsatsen omfatter en rekke aktiviteter og ulike situasjoner med støtte og ivaretakelse av andre. En slik innsats krever motivasjon og engasjement, men også noe grensesetting og ivaretakelse av seg selv.

Likemannsarbeid er et krevende og viktig støttearbeid blant veteraner, som blant annet kan ha stor betydning for livskvalitet og helse, bla via forebygging av posttraumatiske langtidsreaksjoner.

Pedagogisk metodikk er en miks av seminar, workshops, preget av egenaktivitet, korte foredrag, diskusjoner, gruppearbeid og scenarier.

Det er fokus på relevante tema, sentrale utfordringer, gjensidig erfaringsutveksling og veiledning.

Varighet: 5 todagerssamlinger i løpet av 2 år.

Les mer på RVTS Vest sin nettside.

Når du skal involvere brukere i ditt kompetansesenter:
Skroll til toppen