Et verktøy for brukerinvolvering

 1. Forside
 2. /
 3. Utvikling av ressurs
 4. /
 5. Slik ble håndboken til

Slik ble nettsiden til

Komptansesenterforum vest har i samarbeid med prosjektleder for kommuneprogrammet utviklet BLI-INVOLVERT.NO. 

Med utgangspunkt i “hva er merverdien ved å involvere brukere” ble disse elementene fremhevet.

Slik var prosessen:
 • Steg 1
  Kompetansesenterforum vest inviterte brukerorganisasjoner til et rådslag for innspill til hvordan kompetansesentrene kan jobbe med brukerinvolvering.
 • Steg 2
  Fagdag for ansatte fra alle sentrene sammen med noen brukerrepresentanter. En felles workshop hvor både representanter fra brukere og ansatte fra sentrene ga innspill. - Når fungerer brukerinvovlering på sitt beste? - Hvordan involvere brukere i de regionale kompetansesentrene? - hvordan bidra til at tjenestene involverer brukerne ?
 • Steg 3
  På nasjonale erfaringssamling 2016 for alle regionale kompetansesentre inkludert NAPHA, fikk vi gode innspill og råd om å bredde denne nasjonalt. Innspillene er inkludert i håndboken og responsen styrket ideen om en nettressurs
 • Steg 4
  På den nasjonale erfaringssamlingen i 2019 ble et første utkast av nettressursen bli-involvert.no presentert. Vi samlet inn nye innspill, og arbeidet videre med å tilpasse nettsiden.
 • Steg 5
  Innspillene blir nå lett tilgjengelig gjennom nettressursen bli-Involvert.no. Bli-involvert.no blir kontinuerlig revidert, etter innspill som kommer via tilbakemeldingsskjema på nett og redaksjonsmøter i kompetansesenterforum vest.
Skroll til toppen