Et verktøy for brukerinvolvering

Rutine m/beslutningsverktøy

Rutine for brukerinvolering som kan brukes i kompetansesentrene, og når kompetansesentrene samarbeider med kommunale tjenester. 

Når du skal involvere brukere i ditt kompetansesenter:
Når kompetansesenteret skal hjelpe tjenestene med brukerinvolvering: