Et verktøy for brukerinvolvering

Langvarig samhandling

Under finner du informasjon om hvordan du kan gjøre dette på ulike måter, med tips og eksempler som hjelp på veien.

Jobb systematisk med å innarbeide rutiner der ansatte fører an og skaper en arbeidsmåte bygget på brukerinvolvering. Skap et systematisk, relasjonelt og strukuturert arbeid med brukerne for å få et vedvarende samarbeid som blir en del av senteres kultur

            “Slik gjør vi det her hos oss”

 
→Se hvordan Sandnes kommune har jobbet med dette her 
→Se eksempel på hvordan bygge kultur her 
→Se sjekkliste for brukerinvolvering her (ledere) 

Vektlegg «bruker-pool», dette mobiliserer brukerne til å bli gode i sine roller.

Kompetansesenterforum vest tok i 2018 initiativ til rådslag hvor en ba om konkrete tilbakemeldinger fra brukere på hvordan forumet kan jobbe.

→ Se tips til mobiliseringstiltak her
→Se langsiktig plan for styrking av bruker- organisasjoner og representanter her 

Dette gjøres ved behov som :

  • Dersom et senter skal formidle kunnskap om fagområder
  • Dersom det skal gjennomføres kunnskapsoppsumeringer
  • Dersom det skal settes i gang ny forskning

En kan be brukerne om råd (rådslag) når ny kunnskap, kunnskapsoppsummeringer og forskning som spesielt er tilegnet brukergruppen skal presenteres

→Gi kommunikasjonsavdelingen oppdrag om å involvere brukere når kunnskap til brukere skal utarbeides på nettsiden  

Det er ønskelig at brukerstemmen inkluderes fra første stund og til når forskningen eventuelt skal drøftes. Det er oppfordret til å ansette brukere som medforskere. Samt benytte råd/utvalg/samarbeidsarenaer til å hente ut brukernes råd om fremtidig forskning.

Fra start til slutt for et helhetlig representativt resultat 

For å sikre at dette skal skje må hvert enkelt senter beskrive hvordan de vil gjennomføre det gjennom strategiplaner, samt gjennom årlige konkrete handlingsplaner. Det kan være best for noen senter å benytte brukerundersøkelser men for andre kan strukturerte møter, rådslag eller lignende være mer passende. 

→ Se et eksempel på en Referansegruppe her 
→Se forslag til spørsmål på tilbakemelding her
→Se forslag til metode her
→Se et eksempel på handlingsplan her