Et verktøy for brukerinvolvering

Enkeltstående samhandling

Under finner du informasjon om hvordan du kan gjøre dette på ulike måter, med tips og eksempler som hjelp på veien.

For å sikre at dette skal skje må hvert enkelt senter beskrive hvordan de vil gjennomføre det gjennom strategiplaner, samt gjennom årlige konkrete handlingsplaner. Det kan være best for noen senter å benytte brukerundersøkelser men for andre kan strukturerte møter, rådslag eller lignende være mer passende. Dette må man sette på vurderingsagendaen.  

→ Se et eksempel på en Referansegruppe her 
→Se forslag til spørsmål på tilbakemelding her
→Se forslag til metode her
→Se et eksempel på handlingsplan her 

Ved relevante arrangement slik som seminarer, konferanser, foredrag eller kurs er det svært positivt å invitere brukerrepresentantene som innledere. Her bør sentrene ha en oversikt over ressurs og kompetanseområdene tilde ulike representantene og organisasjonene i regionen. 

Ved endring av praksis eller diskusjon om nye tiltak skal innføres skal kompetansesentrene rådføre seg med brukere for et brukerperspektiv før endring gjennomføres.

Dette kan gjøres ved å invitere til rådslag. Ved gjennomføring av rådslag skal det være satt en agenda og en konkretisering av hva en ønsker innspill på samt åpne opp for generelle innspill.

Barn og unge har en særdeles viktig stemme, husk å bruke den! Ungdomspanelet vest inkluderes i rådslagsmøter der de kan ha hensiktsmessig nytte. 

Finn Ungdomspanelet vest her 
→Se hvordan KORUS Stavanger gjorde dette i sammenheng med undersøkelsen “Ung i Rogaland 2019” her 
→ Se eksempler på rådslags-agenda og form her 
→Se eksempel på rolle og forventning til brukerrepresentanter her