Informere

Informer tjenestene om mulighetene som ligger i brukerinvolvering.​

Strukturere

Sett fokus på å strukturere brukerinvolveringen ved kompetansesenteret.

Samhandle

Bidra til samhandling mellom sentre og tjenester for bedre brukerinvolvering.