En Håndbok i brukermedvirkning

Rutine m/beslutningsverktøy

Dette er en rutine for brukerinvolvering ved kompetansesentre og når kompetansesentrene samarbeider med kommunale tjenester. Les først
om bakgrunn for rutine, samt formål og oppfølging under “formål med verktøy”
Deretter finner du selve beslutningsverktøyet nedenfor eller i sidemenyen