1. Forside
  2. /
  3. Brukerstyrte sentre

Brukerstyrte sentre

I Norge finnes det flere brukerstyrte sentre. Disse får tilskudd fra Helsedirektoratet, og har en overvekt av ansatte med egenerfaring.

Les om de ulike sentrene:

Sagatun Brukerstyrt senter

Sagatun Brukerstyrt Senter er et knutepunkt for recovery.

Et rusfritt tilbud der aktivitet, mestring og sosialt fellesskap står i fokus. Vi er til for mennesker med ulike livsutfordringer som ønsker å jobbe sammen med andre for å styrke sin psykiske helse og få en bedre hverdag.

ROM i Kristiansand

Et regionalt brukerstyrt kompetansesenter og ressursbase på psykisk helse-feltet.

Formålet er å utvikle tjenestetilbud og brukermedvirkning innen psykisk helse og avhengighetsbehandling. Skape kunnskapsutvikling og kompetanseoppbygging innenfor brukerinvolvering og gi brukerne arbeidstrening.

KBT Midt Norge

Erfaring og fag i likeverdig dialog for bedre tjenester

KBT har som mål å fremme brukernes erfaringer i tjenester, utdanning, forskning og fagutvikling. Vi vil være ledende i å utvikle prosjekter hvor brukernes erfaringer er kunnskapsgrunnlaget.

Bikuben Troms

Ressursbase for erfaringskompetanse og opplæring. Vi utvikler og gjennomfører kurs og opplæring innen rus- og psykisk helse for brukere, pårørende, organisasjoner, tjenester og utdanningsinstitusjoner.

Bikuben jobber for åpenhet og økt kunnskap om psykisk helse og rus. Målet er å påvirke til et bedre tjenestetilbud og bidra til økt livskvalitet.

Vårres regionalt brukerstyrte senter Midt-Norge

Et ressurssenter for innsamling og formidling av brukererfaringer fra barn, unge og voksne med ulike psykiske lidelser og tilstander samt deres pårørende.

Målgruppen er brukere og pårørende med spesiell fokus på barn, ungdom og deres pårørende.

Når du skal involvere brukere i ditt kompetansesenter

Bli-involvert.no benytter Plausible til å generere 100% anonym besøksstatistikk.

Illustrasjoner: Frida Strømme

©2023. BLI-INVOLVERT.NO

Skroll til toppen