En Håndbok i brukerinvolvering

Verktøy

Her ligger flere verktøy 

Beslutningsverktøy

Det praktiske verktøyet for rutiner i brukerinvolvering i kompetansesentrene

Recovery-satsning

Guide for kartlegging av status

Mandat

Erfaringsforum - en naturlig del av utviklingsarbeidet ved sentrene

Ordsky

Starten på det hele

Beslutningsverktøy

Det praktiske verktøyet for rutiner i brukerinvolvering i kompetansesentrene

Beslutningsverktøy

Det praktiske verktøyet for rutiner i brukerinvolvering i kompetansesentrene

Skroll til toppen