1. Forside
  2. /
  3. Barn i Bergen (RKBU Vest)

Barn i Bergen (RKBU Vest)

I forskningsprosjektet Barn i Bergen har vi over flere år hatt regelmessige brukermedvirkningsgrupper med ungdom for å få innspill på alle deler av forskningsprosjektet, fra planlegging av spørreskjema, diskutere tematiske vinklinger og problemstillinger og hvordan vi bør formidle resultatene til målgruppen.   

Brukermedvirkningsgruppene har møttes ca fire ganger i året, og bestått av ca. 7-10 ungdommer som er faste medlemmer i et år. De blir rekruttert gjennom digitale fora, som Facebook og vi prøver å få bredt sammensatte panel.  Det er organisert med en fagperson som presenterer tema og opplegg, det er sosialt og et måltid og felles diskusjon. I løpet av de siste årene har vi diskutert tema som søvn, perfeksjonisme, skolefrafall, angst med mer.  Vi har fått gode perspektiver på det arbeidet vi gjør, blant annet fra det mer praktiske som innspill på formuleringer og temaer som bør inkluderes i spørreskjema, til hvordan våre digitale fortellinger (formidlingsvideoer) bør vinkles og tips til hvordan vi kan få implementert kunnskapen i relevante settinger for å gjøre de aktuelle.  

Les om prosjektet.

 

Når du skal involvere brukere i ditt kompetansesenter:

Bli-involvert.no benytter Plausible til å generere 100% anonym besøksstatistikk på våre nettsider, helt uten informasjonskapsler. 

©2023. BLI-INVOLVERT.NO

Skroll til toppen